z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie: analizy poniesionych w 2015 roku wydatków na wynagrodzenia oraz ustalenia kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski

z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie