z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie do podpisania i złożenia wniosku akredytacyjnego o przyznanie Karty jakości mobilności

z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego

z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie pięciu drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5871/4

z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu w budynku przekazanym w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy w Staszowie

z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie trzech drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5883/4

z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 60/14 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 20 sierpnia 2014 r.

z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok