z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pracownikowi jednostki organizacyjnej pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Staszowskiego na 2018 rok

z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2018-2027

z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Łubnice

z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok.6+268,22” realizowanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1496).

z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego ośrodka doskonalenia nauczycieli w Staszowie