z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok

z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie analizy poniesionych w 2016 roku wydatków na wynagrodzenia oraz ustalenia kwoty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski