z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania dot. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego.

z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Józefa Żółciaka z pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie ul. Koszarowa 7

z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu: Programu ochrony środowiska Gminy Rytwiany na lata 2017-2020

z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie dla którego organem prowadzącym jest Powiat Staszowski

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok