z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 41/17 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, ul. Szkolna 11

z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 40/17 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7

z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 39/17 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, ul. 11 Listopada 3

z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 39/17 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, ul. 11 Listopada 3

z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, ul. Szkolna 11

z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7