z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Staromiejskiej w Sandomierzu

z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Koseły w Sandomierzu

z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół w Połańcu umowy najmu z firmą Orange Polska Spółka Akcyjna

z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Połańcu do realizacji projektu w ramach Programu ERASMUS + pn. „Staż z energią –zwiększenie umiejętności zawodowych uczniów Technikum w Połańcu”

z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie do realizacji projektu w ramach Programu ERASMUS + pn. „Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego”

z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard Stefana Wyszyńskiego w Staszowie do realizacji projektu w ramach Programu ERASMUS + pn. „Zapraszamy do nas – uczymy się geografii, przyrody, języków obcych i technologii informacyjnej, poznając walory turystyczne regionu”

z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu

z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Staszowie do realizacji projektu w ramach Programu ERASMUS + pn. „Za energią słońca – praktyki europejskie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i mechatroniki”