z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego ogólnego

z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego ogólnego

z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert dot. realizacji zadania publicznego w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu staszowskiego w 2019 r.

z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Staszowskiego na 2019 rok

z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2019-2027

z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie poziomu szczegółowości projektów planów finansowych powiatowych jednostek budżetowych

z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok