z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok

z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kwoty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski za 2017 rok