z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 106/17 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi gminnej tzw. "Starodroże drogi krajowej nr 74", położonej na terenie Gminy Masłów do kategorii drogi powiatowej

z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0310T Dąbrowa - Stara Góra, położonej na terenie Gminy Masłów

z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0317T droga do Ośrodka Wypoczynkowego "Ameliówka", położonej na terenie Gminy Masłów

z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Staszowie do realizacji projektu w ramach programu POWER pn. „Mobilność uczniów w ramach praktyk europejskich”

z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej od km 0+005.98 do km 0+069.46 w miejscowości Staszów”