z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie przez P.H.U. SzostakDruk najmu pomieszczeń w budynku usytuowanym w Staszowie przy ul. 11 Listopada 1

z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne” Sp. z o.o. Zawada 24 najmu pomieszczeń w budynku usytuowanym w Staszowie przy ul. 11 Listopada 1

z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie jednego drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 6201

z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, części drogi nr 0585T Wzdół Parcele - Siekierno, położonej na terenie Gminy Bodzentyn

z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 0320T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków, położonej na terenie Gminy Górno

z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zasad rozpatrywania i rozliczania w 2018 roku, wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów nauki w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana Mirosława Bernysia na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego