z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Staszowie do realizacji projektu w ramach programu Erasmus + pn. „Mobilność uczniów w ramach praktyk europejskich”

z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie do złożenia i realizacji wniosku o dofinansowanie ze środków RPO pn. „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie”

z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie do realizacji projektu w ramach programu Erasmus + pn. „Europejski rynek bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomika”

z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Połańcu do złożenia i realizacji wniosku o dofinansowanie ze środków RPO pn. „Szkoła dla ucznia – wykorzystanie e-potencjału”

z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Połańcu do realizacji projektu w ramach programu Erasmus + pn. „W przyszłość z energią – Technik z przyszłością”

z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej nr 366020T Połaniec - Rudniki” realizowanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie” realizowanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu Powiatu Staszowskiego na lata 2018-2020

z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań i uzgodnień dotyczących nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Staszowskiego