z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2019-2027

z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb szkół

z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu pomieszczeń w budynku usytuowanym w Staszowie przy ul. 11 Listopada 1

z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie

z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego Powiatu Staszowskiego z zakresu pomocy społecznej

z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. Spotkanie wigilijne członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Staszowie i ich rodzin.”

z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia przez Powiat Staszowski gruntów położonych w obrębie Podborek gmina Rytwiany