z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie rozszerzenia oferty kształcenia zawodowego w technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu o nowy zawód

z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/19 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad rozpatrywania i rozliczania w 2019 roku, wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów nauki w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie do realizacji projektu w ramach programu PO WER pn. „Razem możemy więcej - praktyki europejskie uczniów w Ostrawie”

z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Udział formacji tanecznych "KLEKS" w Mistrzostwach Świata WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION”

z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/19 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad rozpatrywania i rozliczani w 2019 roku, wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Staszowie przy ul. Wschodniej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 5850

z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2019 roku

z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie jednego drzew rosnącego na terenie nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 4059/5

z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce- Suków-Daleszyce-Raków-Staszów-Połaniec-gr. woj. (rzeka Wisła), drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik-Szydłów-Staszów-Osiek-/DK 79/ oraz drogi wojewódzkiej Nr 757 Opatów- Iwaniska-Staszów-Stopnica, położonych na terenie miasta i gminy Staszów

z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia oceny ofert w postępowaniu przeprowadzonym w toku otwartego konkursu ofert na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B