z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Połańcu do realizacji projektu w ramach programu Erasmus + pn. „Staż z energią - inwestycja w przyszłość”

z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Staszowie do realizacji projektu w ramach programu Erasmus + pn. „Razem możemy więcej - praktyki europejskie uczniów w Ostrawie”

z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie do realizacji projektu w ramach programu Erasmus + pn. „Mobilny i kreatywny uczeń Ekonomika”

z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok

z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2018 rok w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski