z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie ulokowania wolnych środków Powiatu Staszowskiego w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu

z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok

z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu

z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu

z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.

z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu

z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok