w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2027

w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

w sprawie zmiany planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na rachunku wydzielonym dochodów

w sprawie planu finansowego środków Funduszu Pomocy gromadzonych na rachunku wydzielonym dochodów

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Rafała Szyszkowskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny – Korytnica – Kurozwęki w miejscowościach Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGRy”

w sprawie ustalenia zasad przyznawania środków finansowych dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka związanych z realizacją rodzinnej pieczy zastępczej

w sprawie zmiany Uchwały Nr 65/22 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

w sprawie wyrażenia zgody Powiatowemu Centrum Sportowemu w Staszowie na zawarcie umowy najmu pomieszczenia nr 135 o powierzchni użytkowej 67,39 m² znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd