w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

w sprawie zmiany planu finansowego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na rachunku wydzielonym dochodów

w sprawie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na rachunku wydzielonym dochodów

w sprawie ulokowania wolnych środków Powiatu Staszowskiego w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinków dróg nr: 385090T, 385091T, 385100T, 385119T, 385129T położonych na terenie Gminy Staszów poprzez wyłączenie z użytkowania oraz pozbawienie kategorii drogi gminnej drogi nr 385077T położonej na terenie Gminy Staszów poprzez wyłączenie z użytkowania

w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie na zawarcie umowy najmu pomieszczenia nr 201 o powierzchni 63,97 m2 znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd

w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie na zawarcie umowy najmu pomieszczeń nr 203, nr 217, nr 225 o łącznej powierzchni 106,47 m2 znajdujących się w budynku usytuowanym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Staszowskiego