w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia oceny ofert w postępowaniu przeprowadzonym w toku otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego Powiatu Staszowskiego z zakresu pomocy społecznej

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2027 roku Domu Pomocy Społecznej dla 100 osób, w tym: 20 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych i 80 miejsc dla osób w podeszłym wieku i Domu Pomocy Społecznej dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych

w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja imprezy integracyjnej pod nazwą: Wystawa plenerowa twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną – Kurozwęki 2022”

w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja wyjazdu integracyjnego członkiń Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz opiekunów do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze w dniu 01 października 2022 roku”

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie w celu złożenia wniosku o przyznanie Akredytacji Erasmusa Plus w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie