w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 59/22 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Wiązownicy Dużej gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1206/2 o powierzchni 0,0677 ha, powołania komisji przetargowej oraz przyjęcia regulaminu przeprowadzenia przetargu

w sprawie ulokowania wolnych środków Powiatu Staszowskiego w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu

w sprawie rozszerzenia oferty kształcenia zawodowego w technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu o nowy zawód

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie Gminy Rytwiany

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu dla Kuratorium Oświaty w Kielcach

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2022 roku

w sprawie ulokowania wolnych środków Powiatu Staszowskiego w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie