w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

w sprawie wyrażenia opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie trzech drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5883/4

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Wiązownicy Dużej gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1206/2 o powierzchni 0,0677 ha, powołania komisji przetargowej oraz przyjęcia regulaminu przeprowadzenia przetargu

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2027

w sprawie planu finansowego środków Funduszu Pomocy gromadzonych na rachunku wydzielonym dochodów

w sprawie zmiany planu finansowego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na rachunku wydzielonym dochodów