w sprawie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na rachunku wydzielonym dochodów

w sprawie planu finansowego środków Funduszu Pomocy gromadzonych na rachunku wydzielonym dochodów

w sprawie przyjęcia Raportu o stanie powiatu staszowskiego za 2021 rok

w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Tomasza Dyla w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice - Wiśniówka od km 5+950 do km 8+735 oraz od km 10+430 do km 12+100”

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Pawła Rafalika do reprezentowania Powiatu Staszowskiego przed Urzędem Dozoru Technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu osobowego w związku z realizacją zadania pn.: „Zwiększenie dostępności obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie dla osób niepełnosprawnych, poprzez dobudowę dźwigu osobowego”

w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Wiązownicy Dużej gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1206/2 o powierzchni 0,0677 ha, ustalenia ceny wywoławczej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży