ZARZĄDZENIE Nr 36/2012
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 3.10.2012 roku  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Staszowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2012 r. za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego.

.