z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok       

   

z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2015 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie   

z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie powiatowego systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym    

z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie  powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania   

z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS)     

z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji d/s negocjowania ze Związkami Zawodowymi   

z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2011 Starosty Staszowskiego z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014 rok

  

 

z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok