z dnia 17 marca 2015r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy  

z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie ustalania zasad przyznawania pracownikom Starostwa Powiatowego w Staszowie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz okularów korygujących wzrok    

z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

 z dnia  26 lutego 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Staszowie na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2015 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz osoby jego zastępującej.

z dnia 30 stycznia 2015  roku w sprawie zmiany regulaminów organizacyjnych komórek wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Staszowie   

z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 r.