z 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie 

z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla kompleksu budynków Starostwa Powiatowego w Staszowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 7 oraz przy ul. Szkolnej 4

z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży udziału przysługującego Skarbowi Państwa wynoszacego 6/180 części nieruchomości położonej na terenie miasta Staszów, oznaczonej numerem działki 2614 o pow. 0,1690 ha

z 15 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Połaniec w obrębie Brzozowa, oznaczonej numeremi działek 564 o pow. 0,0900 ha, 579 o pow. 0,1100 ha i 581 o pow. 0,0200 ha

z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie łubnice w obrębie Wilkowa, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 346/2 o pow. 0,0200 ha

z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie