z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

  

   

z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

z dnia 20 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków

z dnia 19 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków

z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. udostępniania zasobu oraz kontroli opracowań geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów

z dnia 9 października 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok