z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie

z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego wewnętrznej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie likwidacji pojazdu,który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocmnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie