z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie 

z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie 

z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2016 rok

z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania polegającego na monitorowaniu osiadań niecki basenu sportowego zrealizowanego w ramach zadania pn.: ,,Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie”

z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. budżetu w Wydziale finansowym

z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie