z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie likwidacji pojazdu, ktory na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

z dnia 24 października 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale promocji i współpracy z zagranicą

z dnia 24 października 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale komunikacji i transportu

z dnia 24 października 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obsługi archiwum zakładowego - archiwisty w Wydziale organizacji i nadzoru

z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy informatyk - administrator sieci w Biurze Informatycznym

z dnia 17 października 2018 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu staszowskiego w 2019 roku

z dnia 8 października 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 4 października 2018 roku w sprawie ustalenia zasad udostępniania i pobierania opłat za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa ( poza pasem drogowym), na potrzeby technicznej infrastruktury liniowej w celu budowy, modernizacji, przebudowy, naprawy, konserwacji i eksploatacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi

z dnia 4 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej