z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania                  pn: Przebudowa pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie w celu poprawy warunków sanitarno-technicznych i środowiskowych .

z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Staszowskiego

z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Staszowskiego

z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy ds. budownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej

z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie  zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy (2 etaty) ds. prowadzenia ewidencji gruntów w Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów