z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego prac remontowych w ramach zadania pn.: Remont korytarza w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jedrusie w Połańcu zrealizowanych zgodnie z Umową Nr IZ.1.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku 

z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018-2020r.

z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania

z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujacych gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie

z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obsługi organów powiatu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu w Wydziale Organizacji i Nadzoru

z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji dla projektu partnerskiego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec.

z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie staszowskim w 2018 roku