z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2020 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. budownictwa w Wydziale administracji architektoniczno-budowlanej

z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2019 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

 

z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert złożonych w ramach projektu pn. Bo jednak z rodziną realizowanego przez Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie - Lidera Projektu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz Gminą Połaniec/Ośrodkiem Pomocy Społecznej

z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2019 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok