z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania pn. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy” w ramach: Konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży

z dnia 25.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Kurs operatora wózka widłowego (jezdniowego) wraz z egzaminem UDT” dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie uczestniczących w projekcie pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”

           

z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2021 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z 8 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Staszowie, oznaczonej numerami działek: 6193/109, 6193/110, 6193/111, 6193/135, 6193/139, 6193/140 o łącznej pow. 0,0090 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego-Gminę Staszów

z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2021 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 rok

z dnia 21 października 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 rok

z dnia 21 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji do spraw wyłonienia wykonawcy zadania pn. " rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli w zawodach 311307, 311930, 333107 uczestniczących w projekcie pn. Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria"

z dnia 7 października 2021 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego