z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2021 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji ds. likwidacji ruchomości-pojazdów, które stały się mieniem Powiatu Staszowskiego na podstawie orzeczeń sądowych o ich przepadku

z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2021 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 rok

z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Oleśnica, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie

z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie

z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 rok

z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Bogorii, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 753/1 o pow. 0,3000 ha

z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2021 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie