z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw zakwalifikowania nauczycieli do udziału w projekcie pn. „ Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”

z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw zakwalifikowania nauczycieli do udziału w projekcie pn. „ Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”

z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw zakwalifikowania nauczycieli do udziału w projekcie pn. „ Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”

z dnia 26  kwietnia 2021 roku w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie

z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie wykonania zabiegów ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Staszowskiego

z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2021 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 rok

z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie wydłużenia okresu wykonywania pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Staszowie