z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2020 rok

z dnia 29 marca 2021 w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Staszowie w ramach podejmowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa SARS-coV-2

z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2021 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy: ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, ds. obsługi narad koordynacyjnych, ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale geodezji i ewidencji gruntów

z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Staszowskiego na potrzeby infrastruktury technicznej i ustanawiania służebności oraz stawek za ich udostępnianie

z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2021 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. budownictwa w Wydziale administracji architektoniczno-budowlanej

z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego w Połańcu