z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. dotyczącego ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 5914/2, 5917/109, 5917/110 o łącznej pow. 0,0275 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1A/00005456/2 na okres 99 lat z równoczesną sprzedażą ogrodzenia usytuowanego na przedmiotowej nieruchomości i powołania komisji przetargowej

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Staszowskiego w 2021 roku

z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 rok

z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie,  oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 5914/2, 5917/109, 5917/110 o łącznej pow. 0,0275 ha

z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2021 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2021-2023r.