z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2023 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2023 rok

z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2023 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie Geoportalu Powiatu Staszowskiego

z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2023 rok

z dnia 1 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2023 rok

z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.