z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2023 rok

z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji do spraw wyłonienia Partnera Projektu

z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji do spraw wyłonienia Partnera Projektu

z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie zamiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2021-2023r.

z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego w Połańcu

z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie

z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie wygaszenia Zarządzenia Starosty Staszowskiego Nr 18 z dnia 08.04.2016r. w sprawie zasad przyznawania oraz maksymalnej wysokości świadczeń o charakterze fakultatywnym, o których mowa w art. 83 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Starostwie Powiatowym w Staszowie w 2023 roku