z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu (stanowiska zamiejscowe w Bogorii oraz Połańcu)

z dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

z dnia 3 listopada 2023 roku w sprawie w planie wydatków na 2023 rok

z dnia 30 października 2023 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania pod nazwą: „Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie”

z dnia 30 października 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2023 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 27 października 2023 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego

z dnia 26 października 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 4 października 2023 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie