Attachments:
FileLast modified
Download this file (B - ODSTĘPSTWO  wniosek o odstępstwo od przepisów  techniczno - budowlanych.docx)B - ODSTĘPSTWO wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych.docx2021-07-09 11:29
Download this file (B-DZ.BUD wniosek o wydanie dziennika budowy.docx)B-DZ.BUD wniosek o wydanie dziennika budowy.docx2021-07-09 11:29
Download this file (B-ZRID  wniosek o wydanie zewalenia na realizację inwestycji drogowej.docx)B-ZRID wniosek o wydanie zewalenia na realizację inwestycji drogowej.docx2021-07-09 11:30
Download this file (PB-1 wniosek o pozwolenie na budowę.docx)PB-1 wniosek o pozwolenie na budowę.docx2021-07-09 11:30
Download this file (PB-2 zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.docx)PB-2 zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.docx2021-07-09 11:30
Download this file (PB-2a zgloszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinengo.docx)PB-2a zgloszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinengo.docx2021-07-09 11:30
Download this file (PB-3 wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.docx)PB-3 wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.docx2021-07-09 11:30
Download this file (PB-4 zgłoszenie rozbiórki.docx)PB-4 zgłoszenie rozbiórki.docx2021-07-09 11:30
Download this file (PB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane.docx)PB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane.docx2021-07-09 11:30
Download this file (PB-6 wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki.docx)PB-6 wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki.docx2021-07-09 11:30
Download this file (PB-7 wniosek o zmianę pozwolenia na budowę.docx)PB-7 wniosek o zmianę pozwolenia na budowę.docx2021-07-09 11:30
Download this file (PB-8 wniosek o pozwolenie na budowe tymczasowego obiektu budowlanego.docx)PB-8 wniosek o pozwolenie na budowe tymczasowego obiektu budowlanego.docx2021-07-09 11:31
Download this file (PB-9 wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.docx)PB-9 wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.docx2021-07-09 11:31
Download this file (PB-11 wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.docx)PB-11 wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.docx2021-07-09 11:31
Download this file (PB-13 wyłączenie stosowania niektórych obowiazków kierownika budowy.docx)PB-13 wyłączenie stosowania niektórych obowiazków kierownika budowy.docx2021-07-09 11:31
Download this file (PB-14 wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sasiedni.docx)PB-14 wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sasiedni.docx2021-07-09 11:31
Download this file (PB-18 zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.docx)PB-18 zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.docx2021-07-09 11:31
Download this file (Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej - Starostwo Staszów - klauzula informacyjna - dla interesantów-1.docx)Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej - Starostwo Staszów - klauzula informacyjna - dla interesantów-1.docx2022-06-28 14:36