WNIOSEK o założenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Staszowskiego - moduł Dane RCiWN

Podmioty uczestniczące w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, projektanci (wszyscy)

Internetowe narady koordynacyjne-ZUD

Wniosek o wypis i wyrys z_RODO

Wniosek o udostepnienie materiałów PZGiK 31.07.2020

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w rolnictwie

Zgłoszenie zmiany danych EGiB

Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej

Formularz zamówienia na dostęp do geoprotalu

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawomocności aktu własności ziemi