Klauzula informacyjna RODO

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Koncesja na wydobywanie kopalin