Zakres działań Wydziału Komunikacji i Transportu


1. Do zakresu działania Wydziału Komunikacji i Transportu należy wykonywanie zadań Powiatu określonych głównie przepisami ustaw: prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym i o drogach publicznych .
2. W szczególności do kompetencji wydziału należy:
a) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
b) wydawanie kart parkingowych uprawnionym osobom niepełnosprawnym oraz uprawnionym podmiotom,
c) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych,
d) wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu drogowym lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny,
e) wykonywanie zadań związanych z usuwaniem pojazdów z drogi na koszt właściciela,
f) wykonywanie zadań związanych z rejestracją i wyrejestrowywaniem pojazdów oraz nadawaniem cech identyfikacyjnych pojazdów i kierowaniem pojazdów na badania techniczne,
g) wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów , w tym prowadzenie przewidzianego prawem rejestru,
h) wydawaniem dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami,
i) prowadzenie spraw związanych z : kierowaniem kierujących na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badanie lekarskie badanie psychologiczne, zatrzymaniem prawa jazdy, cofnięciem uprawnień do kierowania,
j) wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, w tym prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji,
k) udzielanie odmowa udzielenia, zmiana, zawieszenie, cofnięcie lub wygaszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu ,
l) wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń na krajowy nie zarobkowy przewóz drogowy ,
m) prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne,
n) ustalanie przebiegu dróg powiatowych i zaliczanie dróg do kategorii dróg powiatowych,
o) opiniowanie przebiegu dróg wojewódzkich,
p) opiniowanie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
q) kontrola spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych.

.