Drukuj

Ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Osówka, gmina Szydłów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 90, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego i średniego napięcia (w tym jednego stanowiska słupowego średniego i niskiego napięcia) w związku z zamiarem realizacji zadania „PBW na rozbudowę i przebudowę sieci średniego i niskiego napięcia ze stacji transf. Osówka II w m. Osówka gm. Szydłów – RE Busko”.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-IV2.6821.54.2019.pdf)GN-IV2.6821.54.20192020-05-26 15:27