Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości (Tursko Małe, Kurgan Regina, Kurgan Antoni, Głogowska Aniela, Głogowski Stanisław)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności wyznaczenia punktów granicznych. (Staszów, Justyna Makuch)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki. (Tursko Małe, Katarzyna Suchoń, Walenty Głowienko, Stanisław Głogowski i Aniela Głogowska, Stanisław Golonka, Maria Rubacha, Jan Golonka, Franciszka Kwiatkowska, Andrzej Godzwon, Helena Nowak, działki o stanie prawnym nieustalonym)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) zgodnie z art. 8a ust. 7 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703) zawiadamiain, iż z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6 ust 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaníu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomosci gruntowej położonej w Bogorii, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 119 o pow. 49,7900 ha, 323 o pow. 19,0800 ha i 373 o pow. 1,5500 ha

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie

    Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.     z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1496) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec działającego przez pełnomocnika p. Dariusza Winiarskiego ul. Langiewicza 13/55, 28-200 Staszów z dnia 17 października 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej – Budowa dróg gminnych: nr 366242T od km 0+000 do km 0+208,53 i nr 366244T od km 0+000 do km 0+075,8, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 901/2, 902/2 (902/3, 902/4, 902/5)*,102/1, 102/2 (102/3, 102/4)*, 103/1, 103/2 (103/3, 103/4)* w miejscowości Wymysłów, 261205_5.0007 obręb Rudniki, 261205_5 jednostka Połaniec.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Obwieszczenie

     Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 03 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1161), Starosta Staszowski zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie określenia leśnego kierunku rekultywacji dla gruntów położonych w obrębie Pliskowola o powierzchni 23,3248 ha oraz określenia rolnego kierunku rekultywacji dla gruntów położonych w obrębach Pliskowola o powierzchni 24,3977 ha i Trzcianka Wieś o powierzchni 0,43 ha, gmina Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności wyznaczenia punktów granicznych. (Staszów, Stanisław Więciorek, Jakub Bochenek)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych. (Sichów Duży, Leon Mikuśkiewicz, Anna Mikuśkiewicz)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie-wykaz nieruchomości

Starosta Staszowski podaje wykaz sporządzony dla nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.

Czytaj więcej: Zawiadomienie-wykaz nieruchomości

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działki. (Krzywołęcz, Irena Sadowska, Waleria Mazanka)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

     Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) zgodnie z art. 8a ust. 7 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703) zawiadamiain, iż z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6 ust 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaníu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomosci gruntowej położonej w obrębie Przeczów, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow. 4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha,

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania