Działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) w związku z art. 114 ust. 3 i 4 tej ustawy oraz art. 26 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

Na podstawie art. 124 i 124a, art. 6 pkt. 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Andrzej Drapała o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.), art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 6, 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że sprawa ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Borzymów, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 415 o pow. 0,5000 ha, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że sprawa ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bydłowa, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 244 o pow. 1,0500 ha i 245 o pow. 0,3300 ha, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie.

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kępie, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 22 o pow. 0,0300 ha i 92 o pow. 0,0500 ha

orzekam

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Kępie, gmina Oleśnica, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pieczonogi, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 323 o pow. 1,0200 ha, 751 o pow. 0,2400 ha, 752 o pow. 0,2300 ha i 753 o pow. 0,9600 ha

orzekam

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pieczonogi, gmina Oleśnica, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Podlesie, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 1121 o pow. 0,2100 ha, 1129 o pow. 0,1000 ha, 1130 o pow. 0,2500 ha, 1150 o pow. 0,1200 ha, 1161 o pow. 0,5600 ha, 1162 o pow. 0,2000 ha, 1186 o pow. 0,1000 ha, 1190 o pow. 0,0300 ha, 1211 o pow. 0,1100 ha, 1216 o pow. 0,0300 ha, 1239 o pow. 0,0500 ha, 1248 o pow. 0,0700 ha, 1276 o pow. 0,1000 ha

orzekam

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Podlesie, gmina Oleśnica, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Sichów Mały, gmina Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1074 o pow. 0,4700 ha

orzekam

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Sichów Mały, gmina Rytwiany, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Sichów Duży, gmina Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 746 o pow. 0,1000 ha

orzekam

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Sichów Duży, gmina Rytwiany, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020  roku, poz. 256 ze zm.)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Pacanówka, gmina Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 203 o pow. 0,0100 ha

orzekam

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pacanówka, gmina Rytwiany, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Kłoda, gmina Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 11 o pow. 0,3200 ha, 293 o pow. 0,4900 ha, 589 o pow. 0,2800 ha, 948 o pow. 0,3600 ha

orzekam

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Szydłów, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Szydłów, gm. Szydłów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1171/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z budową zestawu hydroforowego w kontenerze technicznym.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kłoda, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 1305, 896, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami z rur PE 225, 160, 63, 25 mm w miejscowości Kłoda, gm. Rytwiany.

Na podstawie art. 124, art. 124a, art. 6 pkt. 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.) oraz art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Maciej Dzik o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

orzekam

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Andrzej Drapała, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Połaniec, gm. Połaniec oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 3745, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Połaniec ul. Staszowska na działkach o nr ewidencyjnych 4124, 3745, 4123, 4125, 3730, 4070 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 4070.

o przystąpieniu do opracowania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Staszowskiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Staszowskiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że sprawa dotycząca ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przeczów, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow. 4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie.

o zakończeniu postępowania dotyczącego wpisu do rejestru zabytków nieruchomości województwa świętokrzyskiego

- Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje, że decyzja z dnia 05.10.2020 r. znak: ZRRiD.RN.5140.1.4.2020 w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego Zespołu Dawnej Gorzelni w Rytwianach, zlokalizowanego na działkach nr 1127/17 i 1127/16, obręb 0006 Rytwiany, gm. Rytwiany , pow. Staszowski

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kolonia Pęcławska, gm. Bogoria oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 293, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na powieszeniu kabla światłowodowego typu ADSS oraz przyłączy ADSS do budynków na podbudowie słupów PGE Dystrybucja S.A i Orange S.A nad działką 293.

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Maciej Dzik, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Szydłów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 669/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na wykonaniu prac budowlano – montażowych, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zad. 1 PBW na rozbudowę i przebudowę sieci średniego i niskiego napięcia ze stacji transformatorowej SZYDŁÓW VI RS w m. Szydłów, gm. Szydłów – RE Busko”.