Drukuj
Ogłoszenia
prawo ochrony środowiska

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 17 marca 2017 roku zostało wszczęte
z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, w imieniu którego działa pełnomocnik, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.    szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych z terenu istniejącej DK 79 poprzez odcinek projektowanego odwodnienia liniowego OL1 zakończonego wylotem kanalizacyjnym do ziemi - rowu przydrożnego;
2.    wykonanie urządzeń wodnych:

w związku z realizacja inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 79 na odcinku Połaniec – Ruszcza w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Zaprojektowanie i budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 79 od km 240,386 do km 242,170 SL i od km 240,386 do km 240,550 SP.”

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20170404 Informacja o wszczęciu postępowania DK Ruszcza-Połaniec.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-04-04 15:59