Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Informacja o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) informuję, że w dniu 07 listopada 2017 roku zostało wszczęte na wniosek Nadleśnictwa Staszów ul. Oględowska 4, 28-200 Staszów działającego przez pełnomocnika postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego na odcinku o dł. 38,87 m wraz z przebudowa przepustu pod drogą leśną na odcinku o dł. 7,65 m, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 467 i 466, obręb Łubnice.

Informacja o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 06 listopada 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę  koryta cieku „Dopływ w Swobodzie” na długości 44 m wraz z przebudową przepustu długości 8,5 m, na działce nr ewid. 753 w obrębie Wola Osowa, gmina Staszów.

Informacja o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 07.11.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu na długości 128,0 m wraz z przebudową przepustu o długości 7,0 m na działkach ewidencyjnych nr 1078, 1086 w obrębie Bukowa, gmina Osiek.

Informacja o wszczęciu postępowania

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 06 listopada 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, parterowych, niepodpiwniczonych o powierzchni zabudowy do 120 m2 i kubaturze do 595 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 6053/62, 6053/63, 6053/77, 6053/78, 6053/52 obręb Staszów, gm. Staszów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska.

Informacja o wszczęciu postępowania

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 06 listopada 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, parterowych, niepodpiwniczonych o powierzchni zabudowy do 120 m2  i kubaturze do 595 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 6053/70, 6053/71, 6053/85, 6053/86, 6053/87, 6053/88 oraz, 6053/52, 6060/1, 6053/32, 6053/83 obręb Staszów, gm. Staszów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska.

Informacja o wszczęciu postępowania

     zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 06 listopada 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, parterowych, niepodpiwniczonych o powierzchni zabudowy do 120 m2  i kubaturze do 595 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 6053/66, 6053/67, 6053/81, 6053/82, 6053/83, 6053/84, 6053/52, 6053/29 i 6053/76 obręb Staszów, gm. Staszów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska.

Informacja o wszczęciu postępowania

      zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) informuję, że w dniu 19 października 2017 r. wszczęto na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1.    wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wschodniej dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku gospodarczo-mieszkalnego o część mieszkalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą (utwardzeniem terenu) w miejscowości Połaniec, realizowanej na działkach nr ewid. 4539/4 i 4539/10, obręb Połaniec;
2.    wykonanie przebudowy urządzenia wodnego, tj. odcinka przydrożnego rowu otwartego w rów kryty, w związku z budową zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej (ul. Zrębińska w Połańcu, strona prawa, dz. nr ewid. 4524, obręb Połaniec) na działkę nr ewid. 4539/10, obręb Połaniec.

Informacja o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 10.10.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni D-2 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1548 w m. Szydłów, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów neogenu za pomocą ujęcia (studni D-2).

Informacja o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 10.10.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni K-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 601 w m. Kotuszów, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów neogenu za pomocą ujęcia (studni K-1).

Informacja o wszczęciu postępowania

     zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) informuję, że w dniu 20 września 2017 r. wszczęto na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z. o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, w imieniu której działa pełnomocnik postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowanym rurociągiem sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dn 40 mm w rurze osłonowej PE Dn 90 mm metodą przewiertu sterowanego pod dnem kanału rzeki Czarnej Staszowskiej w miejscowości Niedziałki (działka nr 582, obręb Niedziałki).

 

Informacja o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 05.09.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni P-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1809/2 w m. Szydłów, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów  trzeciorzędowych za pomocą ujęcia (studni P-1)