Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący - Anna Niziałek
2. Członek Komisji - Zbigniew Bąk
3. Członek Komisji - Anna Kosowicz
4. Członek Komisji - Adam Kowal
5. Członek Komisji - Jolanta Wójtowicz

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący - Adam Kowal
2. Członek Komisji - Stanisław Batóg
3. Członek Komisji - Zbigniew Bąk
4. Członek Komisji - Jerzy Chudy
5. Członek Komisji - Adam Siekierski
6. Członek Komisji - Michał Skotnicki
7. Członek Komisji - Mariusz Zyngier
8. Członek Komisji - Józef Żółciak

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący - Zbigniew Bąk
2. Członek Komisji - Stanisław Batóg
3. Członek Komisji - Janusz Bąk
4. Członek Komisji -Jerzy Chudy
5. Członek Komisji - Leszek Guzal
6. Członek Komisji - Adam Kowal
7. Członek Komisji - Grzegorz Rajca
8. Członek Komisji - Stanisław Walczyk
9. Członek Komisji - Zbigniew Wiącek
10. Członek Komisji - Jolanta Wójtowicz

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący - Jolanta Wójtowicz
2. Członek Komisji - Leszek Guzal
3. Członek Komisji - Anna Kosowicz
4. Członek Komisji - Andrzej Kruzel
5. Członek Komisji - Krystyna Semrau
6. Członek Komisji - Adam Siekierski
7. Członek Komisji - Stanisław Walczyk
8. Członek Komisji - Zbigniew Wiącek
9. Członek Komisji - Romuald Zgrzywa
10. Członek Komisji - Józef Żółciak

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący - Mariusz Zyngier
2. Członek Komisji - Janusz Bąk
3. Członek Komisji - Leszek Guzal
4. Członek Komisji - Andrzej Kruzel
5. Członek Komisji - Anna Niziałek
6. Członek Komisji - Grzegorz Rajca
7. Członek Komisji - Krystyna Semrau
8. Członek Komisji - Michał Skotnicki
9. Członek Komisji - Romuald Zgrzywa

Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący - Anna Kosowicz
2. Członek Komisji - Andrzej Kruzel
3. Członek Komisji - Anna Niziałek
4. Członek Komisji - Mariusz Zyngier