Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie dla których organem prowadzącym jest Powiat Staszowski

Termin składania ofert: 26.05.2022 roku godz.15.00

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie dla którego organem prowadzącym jest Powiat Staszowski

Termin składania ofert: 29.04.2022 godz.15.00

Zarząd Powiatu w Staszowie ogłasza nabór na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy - Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu.

 Termin składania ofert 07.02.2022 godz.15.30

 Termin składania ofert 18.03.2022 godz.15.30

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu dla którego organem prowadzącym jest Powiat Staszowski

Termin składania ofert 03.07.2020 godz.15.00

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie ogłasza otwarty konkurs na stanowisko urzędnicze główny specjalista ds. zamówień publicznych i inżynierii ruchu.

Termin składania dokumentów do 25 listopada 2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów.

Termin składania dokumentów do 21 maja 2019 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko główny księgowy do spraw księgowości budżetowej, obsługi kadrowo-płacowej, prowadzenia składnicy akt.

Termin składania dokumentów do 22 października 2018 r.

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

Termin składania dokumentów do 15 października 2018 r. godz.15.00

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty.

Termin składania dokumentów do 29 sierpnia 2018 r.

 

Zarząd Powiatu w Staszowie ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Termin składania dokumentów do 11 maja 2018 r.

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie

Termin składania dokumentów do 24 maja 2018 r. godz.15.00

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

Termin składania dokumentów do 15 marca 2018 r.

Zarząd Powiatu w Staszowie ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

Termin składania dokumentów do 22 stycznia 2018 r. godz.15.30

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

Termin składania dokumentów do 23 października 2017 r. godz.15.00

Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na Stanowiska:

  • Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, ul. 11 Listopada3, 28-200 Staszów
  • Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów
  • Dyrektora Zespołu Szkół im Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa7, 28-200 Staszów.

Termin składania dokumentów do 19 maja 2017 r. godz.15.00

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie - referent ds. osób niepełnosprawnych.

Termin składania dokumentów do 15 kwietnia 2016 r. godz.10.00

Nabór  na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie - Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 1/5 etatu

Termin składania dokumentów do 22 grudnia 2015 r. godz.14.00

Nabór  na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie - Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 1/5 etatu

Termin składania dokumentów do 22 grudnia 2015 r. godz.14.00
Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy.

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie - Starszy referent w wymiarze pełny etat

Termin składania dokumentów do 22 grudnia 2015 r. godz.14.00

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie - referent ds. osób niepełnosprawnych.

Termin składania dokumentów do 19 października 2015 r. godz.10.00

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

Termin składania dokumentów do 22 maja 2015 r. godz.15.30

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie" w Połańcu ul. Ruszczańska 23
Termin składania dokumentów do 2 kwietnia 2015 r. godz.15.00